Stasiak / Kowalczyk

S/K

adwokaci

Możesz nam zaufać

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. W ramach prowadzonej działalności nasi prawnicy z kancelarii prawnej w Zduńskiej Woli reprezentują klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Praktyka zawodowa zdobyta w trakcie wykonywania zawodu adwokata w Zduńskiej Woli oraz w administracji podatkowej pozwala nam skutecznie identyfikować potrzeby naszych klientów, a poprzez odpowiedni dobór i zastosowanie rozwiązań prawnych zapewnia optymalne środki ochrony prawnej w wielu dziedzinach życia prywatnego i zawodowego.

W kancelarii adwokackiej w Zduńskiej Woli zajmujemy się szeroko rozumianym prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań, prawem budowlanym, transportowym, medycznym oraz rodzinnym, w tym sprawami o rozwód, separację, podziałami majątku małżeńskiego. Kolejną naszą domeną jest prawo gospodarcze, czyli szeroko rozumiana obsługa przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, jednoosobowych podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. W sprawach dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej oraz innych zdarzeń losowych reprezentujemy poszkodowanych na etapie postępowania likwidacyjnego oraz sądowego zmierzającego do pełnej kompensacji szkody. Z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia lub śmierci osoby najbliższej dochodzimy na rzecz osób poszkodowanych świadczenia kompensacyjne, na które składają się między innymi: zadośćuczynienie, odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek zdrowia, kosztów opieki, renty wyrównawczej oraz renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

Zajmujemy się również szkodami majątkowymi z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz innych ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych. Nasza kancelaria prawna mieści się w Zduńskiej Woli, ale świadczymy usługi na terenie całego kraju, posługujemy się językiem angielskim.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. Szukasz adwokata w Zduńskiej Woli? Czeka Cię rozwód albo sprawa sądowa o odszkodowanie? Sprawdź naszych prawników z kancelarii adwokackiej Stasiak/Kowalczyk.

Klienci indywidualni

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w formie indywidualnych porad i konsultacji prawnych oraz reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Kancelaria oferuje świadczenie usług w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Odszkodowania

Prawo karne

Przedsiębiorcy

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi obsługi prawnej na rzecz klientów instytucjonalnych w formie zlecenia stałego lub doraźnych porad i konsultacji prawnych.
Usługa obsługi prawnej obejmuje kompleksową ochronę prawną zarówno w siedzibie przedsiębiorcy, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, reprezentowanie przed wszystkimi sądami, organami administracji publicznej oraz udział w negocjacjach.

Kancelaria oferuje świadczenie usług w następujących dziedzinach prawa:

Prawo gospodarcze

Prawo nieruchomości

Prawo transportowe

Prawo podatkowe

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie podczas rozmowy z klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej, stopnia skomplikowania sprawy jak również wartości przedmiotu sporu.

W sprawach o odszkodowania stosujemy wynagrodzenie prowizyjne po zakończeniu postępowania i uzyskaniu należnego odszkodowania.

W sprawach o rozwód i separację oraz w sprawach o uzyskanie odszkodowania pierwsza konsultacja prawna jest nieodpłatna.

Kontakt

Stasiak / Kowalczyk

adwokaci

Kancelaria Adwokacka


ul. Żeromskiego 7/9
98-220 Zduńska Wola
 lp.ks-takowda@oruib


adwokat Karolina Stasiak-Kowalczyk
  +48 507 924 311


adwokat Arkadiusz Kowalczyk
  +48 792 777 461

Formularz kontaktowy